เครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์ – การทำความสะอาดเทคโนโลยีแห่งอนาคต?

หุ่นยนต์ในประเทศไม่อยู่เพียงแค่ในจิตใจของผู้เขียนนิยายวิทยาศาสตร์ เครื่องดูดฝุ่นมือถือ เครื่องดูดฝุ่